line decor

 
 
 
 

Coordina la pastoral del matrimoni i la família.


Fent Publicacions al servei de la Pastoral prematrimonial i matrimonial.
Acollint les persones i famílies en situació de crisi o conflictes
Potenciant la Pastoral de preparació al matrimoni.
Programant cursets diversos per acollidors de parelles i temes relacionats amb matrimoni i família.
Portant a efecte els objectius prioritaris del “Pla d’Acció Pastoral de l’Arxidiòcesi de Barcelona”.
Establint relacions entre els diversos moviments de pastoral matrimonial per tal de potenciar-los.


Servint les peticions que ens demanen

les parròquies.