line decor

 
 
 
 

 

Edició de l'any 2015
Edició de l'any 2014

Edició de l'any 2013
Edició de l'any 2012
Edició de l'any 2011
Edició de l'any 2010

Edició de l'any 2009

Edició de l'any 2008

Edició de l'any 2007

Edició de l'any 2006
Inici de l'edició 2005

Les edicions de
"Problemàtica Viva" dels anys 1976 fins al 2005
s'han de demanar per e-mail.