line decor

 
 
 
 

Publicacions
"Problemàtica viva"
any 2013.

Cercar un altre any

 

 

Tema 77: Què vol dir avui creure en el Déu cristià.
Tema 77: Qué quiere decir creer en el Dios cristiano.

Tema 78: Joves sense Esperança.
Tema 78: Jóvenes sin Esperanza.

Tema 79: Té sentit avui el monacat?
Tema 79: Tiene sentido hoy el monacado?

Tema 80: L'emancipació dels fills.
Tema 80: La emancipación de los hijos.

Tema 81: Acompanyar en el morir.
Tema 81: Acompañamiento en la muerte.

Tema 82: Educació de la afectivitat i la sexualitat.
Tema 82: Educación de la afectividad y la sexualidad.

Tema 83: El fet Nacional. Setembre 2013.
Tema 83: El hecho Nacional. Septiembre 2013.

Tema 84: Valors o Virtuts.
Tema 84: Valores o Virtudes.

Tema 85: Acollir, escoltar, acompanyar, dervivar.
Tema 85: Acoger, escuchar, acompañar, derivar.

Tema 86: Els desnonaments Nadal 2013.
Tema 86: Los deshaucios Navidad 2013.


Les edicions de
Problemàtica Viva fetes entre els anys 2005 i 1976
s'han de demanar per e-mail.