line decor

 
 
 
 

Publicacions
"Problemàtica viva"
any 2012.

Cercar un altre any

 

 

Tema 76: Nadal diàleg de l'encontre amb Déu.
Tema 76: Navidad diálogo del encuentro con Dios.

Tema 75: La fe il·lumina la vida.
Tema 75: La fe ilumina la vida.

Tema 74: L'orgull.
Tema 74: El orgullo.

Tema 73: L'atri dels gentils.
Tema 73: El atrio de los gentiles.

Tema 72: El voluntariat en Família.
Tema 72:
El voluntariado en Familia.

Tema 71: La família, el treball i la festa.
Tema 71: La familia, el trabajo y la fiesta.

Tema 70: Viure Cristianament l'amistat
Tema 70: Vivir Cristianamente la amistad

Tema 69: La vivència del Lleure en Família
Tema 69: La vivencia del Ocio en Familia

Tema 68: De què ens salva Jesucrist
Tema 68: De qué nos salva Jesucristo.

Tema 67: L'Esforç
Tema 67: El Esfuerzo

 

Les edicions de
Problemàtica Viva fetes entre els anys 2005 i 1976
s'han de demanar per e-mail.