line decor

 
 
 
 
EditRegion4

 

Publicacions
"Problemàtica viva"
any 2009.

Un altre any

 

Tema 46: Nadal, temps de solidaritat.
Tema 46: Navidad, tiempo de solidaridad.

Tema 45: L'atur
Tema 45: El paro

Tema 44: Autoritat i autoritarisme
Tema 44: Autoridad y autoritarismo.

Tema 43: Crisi econòmica i reptes del capitalisme.
Tema 43: Crisis económica y retos del capitalismo.

Tema 42: Desafeccions de la fe.
Tema 42: Desafecciones de la fe.

Tema 41: Els pares amb fills malalts.
Tema 41: Los padres con hijos enfermos.

Tema 40: Fe i pràctica religiosa en Família.
Tema 40: Fe y práctica religiosa en Familia..

Tema 39: El sufriment
Tema 39: El sufrimiento.

Tema 38: El silenci
Tema 38: El silencio.

Tema 37: La violència adolescent i juvenil.
Tema 37: La violencia adolescente y juvenil.

 


Les edicions de "Problemàtica Viva"
dels anys 2005 fins al 1976 s'han de demanar per e-mail.