line decor

 
 
 
 

 

 

 

Publicacions
"Problemàtica viva"
any 2008.

Un altre any


Tema 36: La Festa i la família.
Tema 36: La Fiesta y la familia.

Tema 35: L'economia en el matrimoni.
Tema 35: La economia en el matrimonio.

Tema 34: La família formadora en valors humans i crristians.
Tema 34: La familia formadora en valores humanos y cristianos

Tema 33: Diàleg matrimonial.
Tema 33: Diálogo matrimonial.

Tema 32: Les fractures en la parella, com es pot evitar un trencament?.
Tema 32: Las fisuras en la pareja. ¿Cómo evitar una ruptura?

Tema 31: Fer-se gran en parella.
Tema 31: Envejecer en pareja.

Tema 30: Sexualitat sense amor vertader?
Tema 30: ¿Sexualidad sin amor verdadero?

Tema 29: La fe en Jesús resuscitat.
Tema 29: La fe en Jesús resucitado.

Tema 28: Viure austerament en un entorn consumista.
Tema 28: Vivir austeramente en un entorno consumista.

Tema 27: La prejubilació.
Tema 27: La prejubilación.

Tema 26: L'actitud cristiana davant la immigració.
Tema 26: Actitud cristana ante la inmigración.

 

Les edicions de "Problemàtica Viva" dels anys 2005 fins al 1976
s'han de demanar per e-mail.