line decor

 
 
 
 
EditRegion4

Publicacions
"Problemàtica viva"
any 2006.

Un altre any


2006: Gener.

Tema 04: Les adopcions d'infants un fet actual a Catalunya.
Tema 04: Las adopciones de niños un hecho actual en Catalunya.

Tema 05: Els joves i el matrimoni.
Tema 05: Los jóvenes y el matrimonio.

Tema 06:Conciliar Treball i Família.
Tema 06: Conciliar Trabajo y Familia.

Tema 07: Pregar en família.
Tema 07: Orar en familia.

Tema 08: Viure en família encomana la fe.
Tema 08: Vivir en família contagia la fe.

Tema 09: Església i família.
Tema 09: Iglesia y familia.

Tema 10: Vacances en família.
Tema 10: Vacaciones en familia.

Tema 11: Els avis.
Tema 11: Los abuelos.

Tema 12: Acompanyar i enriquir la catequesi dels fills: un repte pels pares.
Tema 12: Acompañar y enriquecer la catequesis de los hijos: un reto para los padres.

Tema 13: L'esperança i la vida familiar.
Tema 13: La esperanza y la vida familiar.

Tema 14: Fer el Pessebre a casa.
Tema 14: El Belén de nuestra casa.