line decor

 
 
 
 
EditRegion4

Publicacions
"Problemàtica viva"
any 2005.

Un altre any


2005: Octubre, Novembre, Desembre.

Tema 01: Corresponsabilitat Família-Escola.
Tema 01:Corresponsabilidad Familia-Escuela.

Tema 02: Confesionalitat i Laicïtat.
Tema 02: Confesionalidad y Laicidad.

Tema 03: Nadal, acollim Déu en Jesús, acollim el pròxim.
Tema 03: Navidad, acogemos a Dios en Jesús, acogemos al prójimo.


Les edicions de "Problemàtica Viva"
dels anys 2005 fins al 1976
s'han de demanar
per e-mail.